Arkiv

Posts Tagged ‘upphovsrätt’

Game as a Service – modellen för Sims 3

Industrygamers rapporterar att EA väljer att se ett läckt Sims 3 som en demo snarare än en katastrof.

Tonen verkar skämtsam i artikeln men jag tror att CEO Riccitiello han är spot on när han säger,  apropå att sälja spel som tjänster:

And here’s the trick: it’s not the answer because this foils a pirate, but it’s the answer because it makes the service so valuable that in comparison the packaged good is not. (…) So I think the truth is we’ve out-serviced the pirate.

Tack för de orden. Det är trots allt det det handlar om: folk måste vilja betala för det man erbjuder. Annars är man körd, inte ens IPRED kan rädda en. Tiderna förändras, de tekniska förutsättningarna för marknaden förändras, och med det måste också aktörerna förändras. Ju snabbare man fattar det, desto större chans har man att profitera på nya sätt, givetvis.

Sims 3 är egentligen inget renodlat GaaS alls, för att vara det krävs kanske att hela spelet ska finnas där ute i molnet och mer eller mindre streamas ner när man spelar det. Mer som tanken är med OnLive. Men det finns ett flertal kringtjänster att köpa och använda sig av och trenden att ta betalt för tjänster och extramaterial känns väldigt tydlig. Och jag är glad både för EA och för oss att de verkar ha fattat att ”out-service the pirate” är vad som krävs.

Annonser

Är det olagligt att länka?

Ja, det vet vi ju redan att det är, i alla fall enligt tingsrätten och när det är Pirate Bay som gör det. Men nu handlar det inte bara om att länka till olovligt framställda exemplar av något, utan till upphovsrättshavaren själv.

En man i Söderhamn har åtalats för medhjälp till upphovsrättsintrång eftersom han länkat till en webb-tv-ström av en hockeymatch som Canal+ ägde sändningsrättigheterna till. Till saken hör också att strömmen var helt okrypterad och att en och samma länk skickats till alla Canal+ kunder som köpt matchen. Någon inloggning för att komma åt webbströmmen krävdes inte. Här nånstans tänker jag att även den mest webbointresserade person borde inse att man är helt ute och cyklar.

För att Canal+ ska kunna mena att deras webbström på nåt vis var hemlig, och att något ”intrång” gjorts, så måste de ju rimligtvis skydda sin sändning på något vis. Att lägga ut något direkt på internet är lite som att sätta upp ett foto eller en text på en lyktstolpe. Du kan inte gärna anklaga en person som går förbi och tittar för upphovsrättsintrång sen. En arbetsgivare kan inte anklaga en anställd för att ha spridit företagshemligheter, om man inte höll informationen hemlig från första början!

Blir den här mannen fälld är det alltså att anse som fritt fram att stämma personer som tittat på ens blogg, eller länkat till den, eftersom man är upphovsman till sina egna texter. Ja, alla länkar blir ju potentiellt olagliga eftersom nästan allt omfattas av upphovsrätt. Det blir en överraskning vem av alla upphovsmän som bestämmer sig för att stämma dig efter att du tittat, eller länkat.

Anmärkningsvärt är också att åklagarens Henrik Rasmusson uttalande att ”Det finns en gammal teori om att länkning är fri, det stämmer inte längre. Det finns ingen sådan generell regel.” Menar han alltså att allt som inte uttryckligen är tillåtet i lag är att anse som olagligt? Det var ju en spännande princip för rättssamhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Tack, PUL!

Jag kommer ihåg att det var mycket snack och klag om Personuppgiftslagen när den kom. Nu har regeringsrätten slagit fast att tidigare överklagade domar från läns- och kammarrätten gäller och att det alltså är förbjudet att, som Antipiratbyrån gjort, samla in IP-nummer. Det får bara myndigheter göra.

Det känns som en liten seger på så vis att det är skönt att domstolarna inte slängt all vett och sans över bord. Flera har ju också påpekat tidigare att IPRED-lagen står i strid med andra lagar, bland annat PUL, och nu har vi prejudikat på det.

Å andra sidan är det kanske bara ett litet gupp på vägen. Nyligen rapporterade DN att polisen tillsätter 15 personer att jobba specifikt med ”immaterialrättsbrott”, att jämföra till exempel med de 9 som jobbar specifikt mot barnpornografibrott. Om myndigheterna prioriterar piratkopiering så pass högt behövs väl ingen IPRED-lag ändå, även om jag förstår att Henrik Pontén tycker att det vore bekvämt.

Själv tycker jag att det är en felaktig prioritering av polisen att rikta in sig på piratkopiering när man samtidigt lägger ner så många utredningar som man gör vad gäller till exempel våldtäkt eller kidnappade barn. Men jag är glad att man täpper till vägen för särlagstiftning som IPRED. Om kopiering är olagligt får man väl polisanmäla som alla andra, inte få en egen lag för en viss grupp människor och egen rätt till husrannsakan och rätt att skicka hotbrev, allt emedan den som är misstänkt inte får veta någonting eller ha chans att försvara sig, på en månad.

Så på det hela taget ser jag det som en stor framgång för rättssamhället, oaktat själva innehållet i lagarna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Update: DN.se har nu ändrat sin artikel med tillägget att Antipiratbyråns verksamhet inte påverkas eftersom

Från och med den 1 april får dock uppgifter om IP-nummer samlas in av dem som äger patent-, varumrärken, upphovsrätt och mönsterrättigheter så länge det rör sig om brott mot dessa.

– Sedan har vi skyldighet att följa personuppgiftslagen i övrigt, säger advokat Henrik Bengtsson som har hjälpt Antipiratbyrån i ärendet. Rättens beslut förändrar inget eftersom det finns ett undantag tidigare från Datainspektionen.

Jaha. Jag tar tillbaka allt. 😦

Vem driver egentligen fram övervakningen?

Pär Strömbäck, Dataspelsbranschen, skriver ett i huvudsak bra försvar för LAN-festivalen Dreamhack. Men på slutet får allt en obehaglig ton när han skriver:

Piraterna dödade det svenska musikundret. De driver fram övervakning på internet. Och de håller kvar Sverige i digital stenålder genom att sabotera övergången till lagliga digitala tjänster.

Låt inte piraterna förstöra Dreamhack också!

Jaha, det är alltså piratkopierare som driver övervakning på internet. Ett resonemang förståeligt bara om man har en ”till varje pris”-ideologi. Om man inte bryr sig om politik som något övergripande utan bara har detta enda branschintresse för ögonen. Om det redan är givet hur samhället ska se ut, vad målet är som vi måste nå, spelar det ingen roll hur folk kämpar emot – varje repressiv åtgärd är legitim eftersom den syftar till att uppnå målet, och varje repressiv åtgärd är folkets eget fel eftersom de borde vetat bättre än att kämpa emot målet.

Det finns ett annat ord för Pärs resonemang. Kollektiv bestraffning. I skolan pratade vi ibland om hur lärarna inte fick använda sig av det. Kanske för att det är orättvist, och i strid med den ”demokratiska värdegrund” vi skulle lära oss?

Bara om man tar den kollektiva bestraffningen för given, som ett oundvikligt och legitimt svar på minsta provokation, kan man skylla IPRED, FRA, Teledatalagringsdirektiv som drabbar alla på piratkopierarna.

Jag gillar tv-spel. Jag vill verkligen att det ska fortsätta utvecklas tv-spel. Men ja, det är så svårt att känna sympati för folk som Pär som inte skäms för att säga att övervakning av hela civilbefolkningen är ett pris han ”tyvärr” men gärna betalar bara HANS bransch tjänar så mycket pengar de vill. Jag håller inte med om den värderingen. Och min rätt till ett privatliv var aldrig hans att ge bort in the first place.

Det är inte första gången Strömbäck uttalar sig i frågan. I en artikel i SvD i mars får vi veta att det är irrelevant att diskutera upphovsrätten, samt att Pär inte har några problem med mer långtgående åtgärder än IPRED om det visar sig att IPRED inte fungerar bra nog. Men helst vill han att internet ska självreglera, han vill inte ha lagstiftning säger han. Det låter ju sympatiskt.

Men man kan förstås också se det som att han säger att han helst vill att internet ska krypa för Dataspelsbranschen, men om det inte fungerar får ”samhället” sänka taket tills vi gör det. Och vi ska komma ihåg att det var ”piraterna” som tvingade fram detta, ungefär eftersom upphovsrätten som den ser ut idag 1) är en naturlag och 2) är viktigare än alla andra rättigheter någon människa kan tänkas ha, till exempel brevhemligheten eller rätten att försvara sig när man är anklagat för något.

Det är den logik som ligger bakom branschföreträdarnas retorik, och den är direkt medborgarrättsfientlig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sakligt om upphovsrätten

På DN Debatt kan man idag läsa ett mycket intressant inlägg om upphovsrätten av nationalekonomen Magnus Wiberg.

Det känns också nästan unikt för debatten att skriva så klart och sakligt som Wiberg gör, och han stödjer sitt argument på såväl filosofi som ekonomiska principer och empiri.

Cohen med flera (2000, ”The Carnegie Survey”) undersökte vilka faktorer 1 478 amerikanska företag (läkemedelsindustrin inkluderad) bedömde som mest centrala när det gällde att förvalta avkastningen på genomförda innovationer. Patent bedömdes vara den minst effektiva metoden – endast en tredjedel av företagen ansåg patent vara effektivt. Fördelen med att lansera produkten först på en marknad samt försäljning av komplementprodukter, till exempel produktunderhåll och service, ansågs vara mest effektivt.

I stort är argumentationen väldigt övertygande, tycker jag. Något som tas upp i kommentarerna är dock att såna produkter som mest utsätts för fildelning, som musik och film, tveksamt kan tjäna pengar just genom att vara först på marknaden eller sälja kringservice. Det skulle vara intressant att höra Wiberg utveckla sig angående just dessa produkter. Men jag vet inte om jag ser det som något stort problem egentligen, jag tycker inte det är en rimlig approach till lagstiftning att ha som utgångspunkt ”hur ska musiker/låtskrivare (eller ännu värre, skivbolag) kunna tjäna pengar?”. Och jag vet i vilket fall att IPRED & Teledatalagringslag inte är ett acceptabelt svar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,