Arkiv

Posts Tagged ‘pul’

Tack, PUL!

Jag kommer ihåg att det var mycket snack och klag om Personuppgiftslagen när den kom. Nu har regeringsrätten slagit fast att tidigare överklagade domar från läns- och kammarrätten gäller och att det alltså är förbjudet att, som Antipiratbyrån gjort, samla in IP-nummer. Det får bara myndigheter göra.

Det känns som en liten seger på så vis att det är skönt att domstolarna inte slängt all vett och sans över bord. Flera har ju också påpekat tidigare att IPRED-lagen står i strid med andra lagar, bland annat PUL, och nu har vi prejudikat på det.

Å andra sidan är det kanske bara ett litet gupp på vägen. Nyligen rapporterade DN att polisen tillsätter 15 personer att jobba specifikt med ”immaterialrättsbrott”, att jämföra till exempel med de 9 som jobbar specifikt mot barnpornografibrott. Om myndigheterna prioriterar piratkopiering så pass högt behövs väl ingen IPRED-lag ändå, även om jag förstår att Henrik Pontén tycker att det vore bekvämt.

Själv tycker jag att det är en felaktig prioritering av polisen att rikta in sig på piratkopiering när man samtidigt lägger ner så många utredningar som man gör vad gäller till exempel våldtäkt eller kidnappade barn. Men jag är glad att man täpper till vägen för särlagstiftning som IPRED. Om kopiering är olagligt får man väl polisanmäla som alla andra, inte få en egen lag för en viss grupp människor och egen rätt till husrannsakan och rätt att skicka hotbrev, allt emedan den som är misstänkt inte får veta någonting eller ha chans att försvara sig, på en månad.

Så på det hela taget ser jag det som en stor framgång för rättssamhället, oaktat själva innehållet i lagarna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Update: DN.se har nu ändrat sin artikel med tillägget att Antipiratbyråns verksamhet inte påverkas eftersom

Från och med den 1 april får dock uppgifter om IP-nummer samlas in av dem som äger patent-, varumrärken, upphovsrätt och mönsterrättigheter så länge det rör sig om brott mot dessa.

– Sedan har vi skyldighet att följa personuppgiftslagen i övrigt, säger advokat Henrik Bengtsson som har hjälpt Antipiratbyrån i ärendet. Rättens beslut förändrar inget eftersom det finns ett undantag tidigare från Datainspektionen.

Jaha. Jag tar tillbaka allt. 😦

Annonser