Arkiv

Posts Tagged ‘juridik’

Är det olagligt att länka?

Ja, det vet vi ju redan att det är, i alla fall enligt tingsrätten och när det är Pirate Bay som gör det. Men nu handlar det inte bara om att länka till olovligt framställda exemplar av något, utan till upphovsrättshavaren själv.

En man i Söderhamn har åtalats för medhjälp till upphovsrättsintrång eftersom han länkat till en webb-tv-ström av en hockeymatch som Canal+ ägde sändningsrättigheterna till. Till saken hör också att strömmen var helt okrypterad och att en och samma länk skickats till alla Canal+ kunder som köpt matchen. Någon inloggning för att komma åt webbströmmen krävdes inte. Här nånstans tänker jag att även den mest webbointresserade person borde inse att man är helt ute och cyklar.

För att Canal+ ska kunna mena att deras webbström på nåt vis var hemlig, och att något ”intrång” gjorts, så måste de ju rimligtvis skydda sin sändning på något vis. Att lägga ut något direkt på internet är lite som att sätta upp ett foto eller en text på en lyktstolpe. Du kan inte gärna anklaga en person som går förbi och tittar för upphovsrättsintrång sen. En arbetsgivare kan inte anklaga en anställd för att ha spridit företagshemligheter, om man inte höll informationen hemlig från första början!

Blir den här mannen fälld är det alltså att anse som fritt fram att stämma personer som tittat på ens blogg, eller länkat till den, eftersom man är upphovsman till sina egna texter. Ja, alla länkar blir ju potentiellt olagliga eftersom nästan allt omfattas av upphovsrätt. Det blir en överraskning vem av alla upphovsmän som bestämmer sig för att stämma dig efter att du tittat, eller länkat.

Anmärkningsvärt är också att åklagarens Henrik Rasmusson uttalande att ”Det finns en gammal teori om att länkning är fri, det stämmer inte längre. Det finns ingen sådan generell regel.” Menar han alltså att allt som inte uttryckligen är tillåtet i lag är att anse som olagligt? Det var ju en spännande princip för rättssamhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser

Tack, PUL!

Jag kommer ihåg att det var mycket snack och klag om Personuppgiftslagen när den kom. Nu har regeringsrätten slagit fast att tidigare överklagade domar från läns- och kammarrätten gäller och att det alltså är förbjudet att, som Antipiratbyrån gjort, samla in IP-nummer. Det får bara myndigheter göra.

Det känns som en liten seger på så vis att det är skönt att domstolarna inte slängt all vett och sans över bord. Flera har ju också påpekat tidigare att IPRED-lagen står i strid med andra lagar, bland annat PUL, och nu har vi prejudikat på det.

Å andra sidan är det kanske bara ett litet gupp på vägen. Nyligen rapporterade DN att polisen tillsätter 15 personer att jobba specifikt med ”immaterialrättsbrott”, att jämföra till exempel med de 9 som jobbar specifikt mot barnpornografibrott. Om myndigheterna prioriterar piratkopiering så pass högt behövs väl ingen IPRED-lag ändå, även om jag förstår att Henrik Pontén tycker att det vore bekvämt.

Själv tycker jag att det är en felaktig prioritering av polisen att rikta in sig på piratkopiering när man samtidigt lägger ner så många utredningar som man gör vad gäller till exempel våldtäkt eller kidnappade barn. Men jag är glad att man täpper till vägen för särlagstiftning som IPRED. Om kopiering är olagligt får man väl polisanmäla som alla andra, inte få en egen lag för en viss grupp människor och egen rätt till husrannsakan och rätt att skicka hotbrev, allt emedan den som är misstänkt inte får veta någonting eller ha chans att försvara sig, på en månad.

Så på det hela taget ser jag det som en stor framgång för rättssamhället, oaktat själva innehållet i lagarna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Update: DN.se har nu ändrat sin artikel med tillägget att Antipiratbyråns verksamhet inte påverkas eftersom

Från och med den 1 april får dock uppgifter om IP-nummer samlas in av dem som äger patent-, varumrärken, upphovsrätt och mönsterrättigheter så länge det rör sig om brott mot dessa.

– Sedan har vi skyldighet att följa personuppgiftslagen i övrigt, säger advokat Henrik Bengtsson som har hjälpt Antipiratbyrån i ärendet. Rättens beslut förändrar inget eftersom det finns ett undantag tidigare från Datainspektionen.

Jaha. Jag tar tillbaka allt. 😦